حیوان اخبار شبکه خانگی کلاه قرمزی اخبار فرهنگی و هنری

حیوان: اخبار شبکه خانگی کلاه قرمزی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز عکس خبری انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

در جریان انهدام این باند، پدر و مادر دو پسر و همدست(۵نفر) دستگیر شدند و ماشین های آزرا، سمند و پژو ۴۰۵ توقیف شد. میزان کشفیات ۱۵ کیلو هروئین، تریاک و شیشه بود

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

عبارات مهم : انهدام

در جریان انهدام این باند، پدر و مادر دو پسر و همدست(۵نفر) دستگیر شدند و ماشین های آزرا، سمند و پژو ۴۰۵ توقیف شد. میزان کشفیات ۱۵ کیلو هروئین، تریاک و شیشه بود و ۵۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان وجه حاصل از مال نامشروع به وسیله اداره عملیات خاص ناجا ضبط شد.

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

در جریان انهدام این باند، پدر و مادر دو پسر و همدست(۵نفر) دستگیر شدند و ماشین های آزرا، سمند و پژو ۴۰۵ توقیف شد. میزان کشفیات ۱۵ کیلو هروئین، تریاک و شیشه بود

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

در جریان انهدام این باند، پدر و مادر دو پسر و همدست(۵نفر) دستگیر شدند و ماشین های آزرا، سمند و پژو ۴۰۵ توقیف شد. میزان کشفیات ۱۵ کیلو هروئین، تریاک و شیشه بود

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

تسنیم

واژه های کلیدی: انهدام | میلیون | هروئین | عکس خبری

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

انهدام باند خانوادگی تهیه و توزیع هروئین و شیشه در مشهد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs